Dramatrekanten – Forståelse af menneskelige relationer i konfliktfyldte forhold

Stephen B. Karpman, en anerkendt psykiater, introducerede begrebet Dramatrekanten efter at have observeret dynamikken blandt fanger i fængsler. Han opdagede, at mennesker ofte indgår i bestemte roller i konfliktfyldte relationer. Disse roller er offer, redder og krænker. Læs mere omkring Dramatrekanten her.


Hvad er dramatrekanten?


Dramatrekanten beskriver de typiske roller, som folk tager i konfliktsituationer. Disse roller gentager sig ofte og kan skabe en uendelig cyklus af konflikter.


Offerrollen


Offerrollen er en central figur i Dramatrekanten. Offeret føler sig magtesløs og søger medlidenhed fra andre. Denne rolle bliver ofte ved med at fastholde personen i en passiv tilstand.


Karakteristika for offeret


Offeret føler sig ofte uretfærdigt behandlet. Det kan være svært for dem at tage ansvar for deres egne handlinger. Skylden lægges ofte på andre.


Konsekvenser af offerrollen


Offerrollen kan føre til kontinuerlig afhængighed af andre. Dette kan forhindre personlig vækst og udvikling. Offeret kan også føle sig fastlåst i deres situation.


Eksempler på offerrollen


Et eksempel kunne være en kollega, der altid føler sig overbebyrdet. En anden kunne være en partner, der konstant klager over ikke at blive værdsat.


Redderrollen


Redderen forsøger at hjælpe og beskytte offeret. Denne rolle kan virke altruistisk, men kan også have skjulte motiver.


Karakteristika for redderen


Redderen føler et behov for at hjælpe andre, ofte på bekostning af sig selv. De søger validering gennem deres hjælpsomhed. Redderen kan have svært ved at lade andre tage ansvar for deres egne problemer.


Konsekvenser af redderrollen


Redderen kan opleve udbrændthed. Deres konstante behov for at hjælpe kan føre til medafhængighed. Redderen kan også forsømme deres egne behov.


Eksempler på redderrollen


En ven, der altid træder til for at løse andre folks problemer. En forælder, der overbeskytter deres barn, så barnet aldrig lærer at stå på egne ben.


Krænkerrollen


Krænkerrollen indebærer manipulation og kontrol. Krænkeren beskylder ofte andre og søger magt over situationen.


Karakteristika for krænkeren


Krænkeren føler behov for at dominere andre. De bruger ofte skyld og skam som våben. Krænkeren har svært ved at tage ansvar for deres egne handlinger.


Konsekvenser af krænkerrollen


Krænkeren kan skabe fjendskab og mistillid. Deres adfærd kan føre til isolation. Krænkeren kan også opleve skyld og skam, selvom dette sjældent anerkendes.


Eksempler på krænkeren


En chef, der konstant nedgør sine medarbejdere. En partner, der manipulerer den anden halvdel af forholdet.


Skift mellem rollerne


Mennesker kan skifte mellem rollerne i Dramatrekanten. En person, der starter som offer, kan senere blive krænker. Dette skift kan ske hurtigt og ofte ubevidst.


Hvordan rollerne skifter


Skift mellem rollerne sker ofte i respons til situationer eller følelser. En redder, der føler sig udnyttet, kan blive krænker. Et offer, der får nok, kan også blive krænker.


Konsekvenser af rolleskift


Rolleskift kan forvirre relationerne yderligere. Det kan skabe en uendelig cyklus af konflikt og misforståelse. Dette skift forhindrer løsning af den underliggende konflikt.


Eksempler på rolleskift


En kollega, der går fra at være hjælpsom til at blive dominerende. En partner, der går fra at være offer til at kritisere og manipulere.